Pečovatelská služba - počítačový informační systém - podrobnosti
Stáhnout demoverzi - stáhnout on-line - objednat CD - dohodnout prezentaci


Podrobnosti

Program "Pečovatelská služba" pokrývá řadu agend, s nimiž se při práci v oboru lze setkat. Patří mez ně například

Agenda klientů - příjemců sociální služby
Vedení dokumentace klienta
Jednání se zájemcem o sociální službu
Kniha DPS - obyvatel domů s pečovatelskou službou
Agenda smluv dle § 91 zákona o sociálních službách
Dodatky ke smlouvám
Individuální plánování péče
Agenda poskytovaných úkonů s možností účtování v různých jednotkách
Kompletní vyúčtování provedených služeb
Kompletní vyúčtování stravování
Pokladny a dlužníci
Evidence obyvatel v domech s pečovatelskou službou
Autodoprava a organizace rozvozových tras
Statistické výstupy včetně těch pro MPSV (OK-poskytovatel)
A mnoho dalšího
více info

Pokud Vás to zajímá, můžete se podívat na video s ukázkou práce s programem.